FD 14 maart 2018
Werknemer steeds minder honkvast
Met het aantrekken van de arbeidsmarkt zien steeds meer mensen kans om van baan te wisselen. Bovendien stappen ze steeds vaker over naar een heel ander beroep. Volgens de laatste gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn 937.000 mensen in de leeftijdsgroep van 15 tot en met 75 jaar in 2017 van beroep gewisseld.

Dat is nog wel minder dan de ruim een miljoen wisselingen die vlak voor de crisis in 2008 werden geregistreerd. In 2014 werd met 777.000 beroepswisselaars een dieptepunt genoteerd.

Jongeren
Een groot aantal van deze beroepswisselingen vindt plaats onder jongeren. Zij zijn goed voor ongeveer een derde van het totaal. Zij worden van vakkenvuller in de supermarktkassamedewerker, of van afwashulp in het café ober. Bij de jongeren wisselde vorig jaar bijna een derde van beroep.

Voor de oudere deelnemers aan de arbeidsmarkt is dit aandeel veel lager, maar ook in deze groep is sprake van een duidelijke toename van het aantal wisselingen. Voor mensen in de leeftijdsgroep van 25 tot 45 jaar was dat in 2017 13% en voor de 45-plussers 6%.

Opleidingsniveau
Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS wordt er vaker van beroep gewisseld naarmate het opleidingsniveau hoger is. Voor de 25-plussers met een lagere opleiding was dat vorig jaar in 6,2% het geval, bij de middelbare opleidingen gaat het om 9,0% en bij de hoger opgeleiden om 10,6%. In de commerciële beroepen en in de categoriebedrijfseconomische en administratieve beroepen komen de wisselingen het vaakst voor.

Het CBS maakt daarbij onderscheid tussen mensen die binnen een zelfde beroepsklasse van beroep wisselen — bijvoorbeeld eenverpleegkundige die gespecialiseerd verpleegkundige wordt, en mensen die overstappen van de ene naar de andere beroepsklasse — bijvoorbeeld een journalist die kiest voor een functie als persvoorlichter.

Honkvast
Geleidelijk is de werknemer ook met de beroepsklasse minder honkvast. Was in 2004 het aantal wisselingen naar een andereberoepsklasse nog het dubbele van die binnen een beroepsklasse, in 2017 was die factor al opgelopen tot 2,35.

Wisselingen van baan kunnen plaatsvinden bij dezelfde werkgever of samengaan met een verandering van werkgever. Vorig jaar zijn 719.000 personen van werkgever veranderd. Voor het overgrote deel, in 518.000 gevallen, vonden die plaats bij een flexibele arbeidsrelaties. Door de relatieve afname van het aantal vaste contracten op de arbeidsmarkt neemt ook het aantal wisselingen af, van 290.000 in 2010 naar nog 201.00 vorig jaar.